روز شنبه چه اتفاقی در بازار خودرو خواهد افتاد !!!

 

اگر به 19 فروردین بخواهیم فکر کنیم ، ذهنمان درگیر گرانی و اتفاقات ناخوشایند برای مردم و صابون به دل خودرو ساز بی کیفیت ایرانی ...

خوب انچه میخ واستند رسیدند ؟ چه کسانی ؟ 

نامشان خودرو ساز ایرانی و دلالان است

خودرو سازان گران کردند و چه گرانی و دلالانی که خودرو ها از پیش ثبت نام شده خودرو را با بهای بالاتری به رغم رکود اقتصادی خواهند فروخت .

جالب است که بسیاری از مسیولین در ایام نوروز نیز از رقابت عقب نیافتاده و حسین دلاور که یکی از زورنالیست های خودرور در ایران به این مسیله اشاره مستقیم کرده است .

که خودرو چینی که میبایست به بازار و به مردم تحویل شود به مسیولینی بدون قرعه کشی و با قیمت پایه و طرح اقساطی دو دستی تقدیم شده است .

و باز هم فاصله مردم با رفاه بیشتر شده و سود دلالان نیز بیش از پیش ...

این لذت نیست ، بلکه به قهر قرا رفتن است .

ما مردم میبایست با انتخاب خودمان رفاه را انتخاب کنیم تا انتخاب کنند ...

 

از شکیبایی شما طلوعی نیست

بلکه غروب است

 

دل نوشته مایکت کار