چراغ خودرو یکی از اساسی ترین بازدهی و آکاهی در راندن خودرو در شب را دارد که باعث میشود با طیف پخش نور مناسب سطوح موانع و پیش خودرو را در سطح جاده ببنید.

خودروساز ها از گذشته اهمیت زیادی به کیفیت نور خودرو و پرتاپ نور به مسافت اهمیت زیادی داده اند که در صورتی به گذشته بر گردید به بلوری چراغ ها که از جنس شیشه تهیه میگردید توجه شما را جلب میکند.

خودروهای آلمانی پس از آنکه خودروهای خود را به سیستم زنون تجهیز کردند و شروع به نصب  و آزمایش های متعدد بر روی خودروهای خود شدند که حال میتوانید به کیفیت بهتر خودروهای آلمانی نسبت به دیگر رقبا پی ببرید.

پس از انکه خودرو ساز های معتبر به بهینه کردن کیفیت ظاهر و کیفیت نور پرداختند یکی از مشکلات چراغ های طیف نوری که در کاسه چراغ که بر اثر حرارت اتفاق می افتاد پرداختند. آیا میتوان حرارت را در کاسه چراغ کم کرده و به کیفیت نور خودرو بیافزاییم ؟

شرکت های تولید کننده لامپ که معروفترین آنها شرکت اسرام ؛ فیلیپس میباشند در این زمینه به تحقیقات پرداختند و نورهای سفید (کلوین بالا) معروف هستند دست پیدا کردند.

 

تکنولوژی تاثیر زیادی بر روی سطح کره خاکی گذاشته و این از تکنیک حمل و نقل نشات گرفته شده است زیرا حمل و نقل هوایی و زمینی راه و جاده ها را به هم متصل و کشورها را به یکدیگر نزدیک ساخته است و با توجه به اینکه یکی از حمل و نقل های آسان و مسافرت ها را میتوان با خودرو شخصی انجام داد ، توقع زیادی از خودروساز ها میتوان داشت.

مسافت های زیاد همیشه مستلزم خودرو ایمن و همچنین بادوام و کم اصطهلاک است اما ایمنی در جاده بحث اول یک مسافرت به حساب می آید.

در زمانی که از جاده ها یا بزرگراه های ناشناس عبور میکنید دید شما اولین آیتم بشمار میآید و در صورتی که در شب باشد چراغ های شما فانوس راه شماست.

کارشناسان آلمانی بازهم در زمینه چراغ پیش افتادند و چراغ هایی را تجهیز نمودند که در زمانی که فرمان را به هر سمت جاده میچرخانید همانند چشم شما به آن سمت چرخیده و پیشتر از انکه چرخ ها بچرخند سطح جاده را برای شما روشن می نمایند و به این تکنولوژی چراغ های ادبتیو (Adaptive) می گویند.

ما در پست های بعدی به شرح و نوع کار کرد این نوع خودروها خواهیم پرداخت