توصیه سفرهای نوروزی 1400 با کوید 19 را جدی بگیرید

 

با توجه به اینکه وزیر بهداشت و مسئولین به عدم مسافرت های نوروزی تاکید دارند ؛ اما این مردم ، سنت کهن را میخواهند با پروتکل های بهداشتی انجام بدهند.

ما اکنون درگیر این ویروس نحس در سراسر جهان هستیم و میبایست با حداکثر پروتکل ها به یکدیگر کمک نماییم که دچار از دست دادن عزیزمان نشویم.

حال کارشناسان مایکت کار به این نتیجه مسافرتی رسیده اند که برای هموطنان عزیز که با خودروهای شخصی مسافرت می نمایند توصیه های کوتاه و عملیاتی تشریح نمایند .

 

 

 با رعایت  این نکات در شهرها و هموطنان در سایر شهرهای دیگر در حداقل مشکلات بهداشتی و درمانی زندگی نموده که پس از برگشت از سفرهای نوروزی پیامد های ناگواری دامن گیر این عزیزان را نگیرد.

حداکثر مسافرت ها از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک جهت دید و بازید و بیشتر برای استراحت به مدت کوتاه در ایام نوروز است ، که چه بهتر به نکات زیر توجه نمایند.

 

سیگار کمتر مصرف کنیم

 

 در زمان رانندگی سرنشیان داخل خودرو ، از ریه دیگری استنشاق می نماید که در صورت ناقل بودن یکی از سرنشینان براحتی از طریق تنفس بقیه مسافران دچار مشکل تنفسی و شاید ناراحتی های سر درد ، تب ، عطسه ، سرفه شوند که پیامد آن درگیری با ویروس کرونا است که توصیه میگردد که دخانیات استفاده نگردد.

استراحت مکرر و از دخانیات خاص در مکان های عمومی و بین راهی

خیلی از جوانان علاقه مند هستند که در بین راه خستگی خود را با دخانیات قلیان در کنار جاده کاهش دهند که این باعث مشکلات مختلفی میگردد.

در حال حاضر مکان های عمومی جای مناسبی برای استراحت برای مسافران نوروزی نیست زیرا پروتکل های بهداشتی در حداقل در سطح جامعه قرار دارد.

زمانی که مصرف دخانیات مخصوصا قلیان را با یکدیگر به اشتراک میزاریم ، با حداکثر تماس های تنفسی و دهانی نسبت به تجهیزات آن در ارتباطیم ، چه بسا با رسیدن به مقصد با یکدیگر به این تفریح نامناسب برسیم چه بسا توصیه مینماییم که عمر خود را با دخانیات کم نکنید.

 

نگهداری زباله در خودرو

ما ایرانیان کاملا از آپشن های خودرو استفاده نمی نماییم ، شاید همیشه باید از این دو شرکت بزرگ خودرو ساز سایپا و ایران خودرو  خرده بگیریم  که دارای خودرو کیفیت پایین و بدون آپشن هستند ، اما این واقعیت بزرگ وجود دارد که این دو شرکت یک آپشن در خودرو ها را هنوز حذف ننموده اند.. به نام جا سیگاری......

جا سیگاری برای افرادی مورد استفاده قرار میگیرد که پس از مصرف، ته سیگار را به داخل آن ریخته و ته سیگار را در محیط زیست پرتاب نمی نمایند بلکه آن را نگه داشته و در زمان و مکان مناسب آنرا تخلیه میکنند.

پس زباله های در هنگام مسافرت داخل کیسه ای ریخته و برای سهولت در نگهداری زباله میتوان آن را برای سرنشینان جلو به سر دنده و برای سرنشینان عقب میان کنسول نگه داری کنیم.

پس از توقف خودرو آن را در زباله های بزرگ شهری ریخته که با این کار هم به فرهنگ ، بلکه محیط زیست خود کمک شایانی نماییم.

 

پمپ بنزین یکی از مکان های مستعد برای لمس میکروب

پمپ بنزین یکی از مکان های مستعد برای انتقال ویروس کروناست ، زیرا با لمس مستقیم دستگیره پمپ و عدم ضد عفونی مناسب این میکروب به راحتی به داخل خودرو منتقل شده و از شهری به شهر دیگر جا به جا میگردد.

با استفاده از دستکش میتوانیم از راه انتقال میکروب جلوگیری نماییم ، همانا میتوانیم از پرسنل زحمت کش جایگاه برای پر نمودن باک سوخت خود استفاده نموده و از تردد در جایگاه جلوگیری نماییم.

در صورت استفاده از دستکش نیز ، دستکش های مستعمل را درون زباله ریخته و از پراکنده نمودن آن جلوگیری مینماییم.

 

حداقل استفاده از سرویس های بهداشتی بین راه

سرویس بهداشتی های بین راهی در ایران با هیچ استاندارد بهداشتی مطابقت ندارد.

متاسفانه بعلت همین اسم بین راهی به آن توجه نمیشود و میبایست وزارت بهداشت بر استفاده از این جایگاه ، برای تمام عموم مردم جهت اسفاده صحیح از این فرهنگ برنامه ریزی گردد.

در تمامی دنیا این سرویس بهداشتی است که مردم را راقب مینماید که تمییزی و پاکی را با پرداخت هزینه برای خود تهیه نمایند که اینگونه مکان در شهرها بزرگ بصورت اندک مشاهده میشود.

ایرانیان بخاطر استفاده از قید تطهیر و پاکی میبایست با حداکثر استاندارد بهداشتی زبانزد خاص عام باشند ولیکن این مکان را در کشورهای حوزه خلیح فارس بسیار مشاهده میشود ، که حتی نوعی تبلیغ برای استفاده مکرر ، برای بهداشت عمومی توصیه میگردد.

 

همیشه آب در بسته بندی مناسب را همراه داشته باشید

شاید اتمام سخنان و نصیحت هایی که برای مسافران نوروزی کمی سخت و دور از انتظار است ، اما با رعایت بهداشت و پروتکل های استاندارد میتوان خویشاوند خود را بهتر و با آرامش لمس نماییم.

خاطرمان باشد ، کسانی را در سال اخیر از دست داده ایم ، بسیار اندوهناک و تاسف بار است ، اما با رعایت میتوان زندگی بدون استرس و آرامش نسبی داشته باشیم تا منتظر واکسیناسیون عمومی باشیم که مردم عزیز مصون از بیماری بمانند.

مسئولین را دعوت به همکاری بیشتر با مردم ، و مردم را دعوت به رعایت می نماییم.

پرسنل زحمتکش درمان نیز مانند ما نیاز به استراحت و در کنار خانواده بودن را آرزو دارند.

بیاییم ما نیز به رعایت پروتکل به کادر درمان کمک نماییم.

قهرمانان زحمتکش درمان ، از خود گذشتگی شما در تاریخ ماندگار گردید.

از همین نشر الکترونیکی از طرف گروه فروشگاه اینترنتی مایکت کار از شما تشکر و قدردانی میکنیم.