مشکلات ترخیص قطعه از گمرک همچنان ادامه دارد

از آنجایی که حجم زیادی از مواد اولیه و قطعات نیم ساخته قطعه سازان در گمرک مانده و هنوز ترخیص آنها با مشکل روبرو می باشد. این وضعیت باعث شده در فرایند تولید قطعه ساز مشکل به وجود بیاید.

وضعیت همکاری گمرک در خصوص ترخیص قطعات خودرو

بر اساس پیگیری ها از آخرین وضعیت این موضوع، رییس انجمن صنایع همگن سازی اظهار کرد : در برخی موارد گمرک همکاری ها را آغاز کرده اما همچنان ترخیص قطعات از گمرک به طور کامل انجام نشده است.  البته قابل ذکر می باشد که مشکل اصلی از طرف گمرک نبوده و مشکل مجموعه قواعدی است که برای گمرک گذاشته شده و موجب گرفتاری شده و کار را متوقف کرده است. 

در واقع ارز تخیص این موضوع از سوی بانک مرکزی برای واردات کالا مشخص می شود که باید به وزارت صنعت و معدن و تجارت مراجعه کنند تا ارز مورد نظر تخصیص داده شود و سپس از طریق بانک مرکزی دریافت گردد و اگر بانک مرکزی ارز ندهد در واقع درخواست بیهوده خواهد بود.

در زمان ترخیص کالای وارد شده شماره ارز دریافت شده از بانک مرکزی درخواست می شود. این شماره تنها زمانی در دست است که ارزی دریافت شده باشد. بنابراین وقتی ارزی تخصیص نشده باشد شماره ای هم در کار نخواهد بود. و چنین می شود که کالا ترخیص نمی شود و همچنان سردرگم باقی می ماند.

وی در رابطه با تولید ناقص خودروها گفت : تولید ناقص خودرو همچنان صورت می گیرد ضمن اینکه البته تولید به صورت کلی بسیار کاهنده شده و شاید به یک سوم ظرفیت نیز رسیده است که اگر هر چه سریع تر مورد بررسی قرار نگیرد، موجب گرفتاری های بیشتر خواهد شد.

نجفی منش با تاکید بر اینکه عمده فشار بر روی قطعه سازان است، اظهار کرد : طبق بررسی های انجام شده، در چند ماه اخیر حدود 37 درصد نیروهای مشغول در قطعه سازی تعدیل شده اند که در بردارنده خبری بسیار بد برای این صنعت و در نهایت کشور است.

در نهایت این سردرگمی و آشفتگی های میان بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت و قوانین و قواعد روز به روز قانون تجارت باعث بیکاری بیشتر کارگران شرکت های قطعه ساز و در آخر تورم بیشتر در جامعه خواهد شد.