مقاله ای را برای شما عزیزان در جهت نگهداری خودرو در فصل گرما یادآوری و توصیه خواهیم کرد.

 

با توجه به اینکه کشور عزیزمان ایران یک کشور چهار فصل می باشد ، اما مناطق جنوب کشور تقریبا فصل گرمای بیشتری را سپری میکنند .

خودرو نسبت به گرما واکنش های مختلفی داشته و اگر بنا به دانش خودرو و تولید کننده بخواهیم تصمیم گیری کنیم هر خودرویی مناسب هر فصلی نخواهد بود.

 

این منطق زیاد دور از آگاهی نیست و میتوان به اصطلاحی مانند ، خودرو تویوتا تولید شده خلیج ، خودرو بنز سفارش آمریکا ، خودرو نیسان سفارش روسیه دقت بنماییم.

تمامی این مسایل را میبایست در نظر گرفت که از خودروهایی با کیفیت در مناطق مختلف شرکت استفاده کنیم .

 

خودروهای روسی تولید شده در ایران واقعا کاربردی ندارند چون بیشتر مناطق فصولی تا 20 درجه حرارت را داراست یا خودرویی هایی مانند لادا ، سامارا ، ولگا مناسب کشورهای دیگر نمی باشند.

حال که این نکته را برای شما عزیزان یادآور شدیم میبایست به مسیله Canister  کنیستر خودرو دقت لازم را داشته باشیم .

 

کنیستر خودرو که دارای شبکه ای است که بخار بنزین را در یک سایکلون یا شبکه داخلی ساده مجددا به نزین تبدیل کرده که بصورت قطراتی به باک خودرو باز خواهد گشت ، اما در فصول تابستان ئر زمان گرفتن کولر متوجه میشویم که بوی بنزین به داخل اتاق بر میگردد .

 

یا به عنوانی بوی بنزین همیشه در تابستان استشمام میگردد که میبایست به این نکته توجه کنیم که خطرناک و مسمومیت خواهیم داشت و خطرناک می باشد.

در درجه دوم این بخار بنزین که حالت رطوبتی خواهد داشت در زمان های مختلف که کنیستر خودرو معیوب است باعث فشار گاز در باک شده و پمپ بنزین را تحت فشار قرار داده و باعث خراب شدن پمپ بنزین میشود.

این بخار گرمای حاصله را به مغزی آورده که خودرو از حرکت ایستاده و در زمانی کوتاه پس از خنک شدن یا مدت کوتاهی را عمل خواهد نمود.

پس پیش از اینکه در تابستان به مشکلات مختلفی درگیر شویم از کار کردن کولر خودرو مطمین شده و کنیستر خودرو خود را کنترل نمایید .

 

گروه مایکت کار

م.حسامی