بازار نبض ندارد....!!

 

در ماه های پایانی سال شور و شعفی برای خرید و فروش خودرو بر پاست.

اما نامیدی های بسیاری گریبان گیر هموطنان عزیز را گرفته است.

همیشه مردم کشوری که در آن زندگی می کنند ، سلایق و علایق خود را به دولت تحمیل می کنند ، اما در ایران بر عکس است.

دولت هر گونه تصمیمی بابت خرید و فروش و جدیدا انتخاب خودرو را برای مردمانش می گیرد.

چرا ؟

 

زیرا سهم و سود بزرگی در فروش خودرو از شرکت های سهامی عام خواهد گرفت و سود چربی از سود نیز به نفع سارمان های تحت امر آن جاری خواهد شد.

دل نگرانی نیز ندارد که ماتفاوت بازار با کارخانه حدود 70 درصد است و قوه های مجریه نیز انگار در ماه های سرد پایانی سال ، در زیر پتو جا خوش کرده اند و تمایلی برای موازنه بازار ندارد .

کسانی که دل نگرانند مردم ، بی بضاعتی هستند که با مشکلات متفاوت سرمایه ای جمع کرده اند که شاید در پایان هر سال خودرویی نو نوار کنند یا اینکه یک خودرو دست دومی بتوانند برای خانواده خود تهیه کنند ، که با بی درایتی ها آن سرمایه هم کم ارزش می شود .

 

شنیده ها این است که خودروسازان ایرانی ، حدود 50 میلیون تومان خودرو را گران کرده اند ، اگر خودرو ملی است ، بیزحمت با پول ملی جبران کنید ، چطور ممکن است تولید با جیب و مالیات ها و کمک دولت که عملا بیت المالی است که برای توسعه و پیشرفت تمجمیع میگردد که صرف تکنولوژی گردد، ولی سود خود را با مردم دلاری محاسبه میکنند .

ابزاز مهار قیمت واقعا دست چه شخصی است ، چه کسی پیگیری نا عدالتی را می کند .

 

رانت ها به کجا میرود و صرف چه عملی میشود.

میتوانید جواب این مشکلات و عدم پاسخ ها را برای ما در قسمت نظرات ارسال کنید ، شاید عقاید شما را کسانی دیگر مطالعه کنند و پاسخگو باشند.

 

به امید پاک نکردن صورت مسیله

گروه بازرسی میدانی مایکت کار